Struktūra ir kontaktai

ZMM struktūros schema

Administracijos darbo laikas:
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45 
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45
Tel.: +37038530579
Adresas: Dariaus ir Girėno g. 11, LT-32129
El .p. info@zmm.lt

VADOVAI

Rasa Juškėnienė

Direktorė

8-385-46261;    8-677-47592

rasa.juskeniene@zmm.lt

Gyvenimo aprašymas

Irma Gineikienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

8-385-46268

irma.gineikiene@zmm.lt

Svetlana Raugienė

Dusetų meno skyriaus vedėja

8(385)56522;  8 656 12731

svetlana.raugiene@zmm.lt

ADMINISTRACIJA

Vytautas Subatavičius

Ūkvedys

8-385-30579;  8 608 25789

vytautas.subatavicius@zmm.lt

Rita Paprockienė

Buhalterė sąskaitininkė

8-385-46267

buhalterija@zmm.lt

Loreta Mičiūnienė

Sekretorė, archyvo tvarkytoja

8-385-30579;  8-672-76608

info@zmm.lt

Vaida Krumcholcienė

Personalo specialistė

8-385-30579

vaida.krumcholciene@zmm.lt

Marytė Kuosienė

Valytoja

8-385-30579

info@zmm.lt

Larisa Kuzmienė

Valytoja

8-385-30579

info@zmm.lt

Rita Šaltienė

Valytoja

8-385-30579

info@zmm.lt

MOKYTOJAI

Muzikos skyrius, Zarasai

Maksim Bendelston

Gitaros mokytojas

8-385-30579

maksim.bendelston@zmm.lt

Vida Buivienė

Smuiko, solfedžio vyr. mokytoja

8-385-30579

vida.buiviene@zmm.lt 

Giedrius Lazdauskas

Trimito ir kitų varinių pučiamųjų vyr. mokytojas

8-385-30579

giedrius.lazdauskas@zmm.lt

Vladimir Mazniov

Gitaros mokytojas

8-385-30579

vladimir.mazniov@zmm.lt

Danguolė Petrašiūnienė

Fortepijono mokytoja ekspertė

8-385-30579

danguole.petrasiuniene@zmm.lt

Albina Pučkienė

Akordeono, solfedžio vyr. mokytoja

8-385-30579

albina.puckiene@zmm.lt

Jūratė Stacevičiūtė

Fortepijono, muz. istorijos, choro mokytoja metod.

8-385-30579

jurate.staceviciute@zmm.lt 

Jūratė Tumėnienė

Fleitos vyr. mokytoja

8-385-30579

jurate.tumeniene@zmm.lt

Šviesuolė Venclovaitė

Fortepijono, choro vyr. mokytoja

8-385-30579

sviesuole.venclovaite@zmm.lt

Liudmila Vorobjova

Fortepijono mokytoja metod.

8-385-30579

liudmila.vorobjova@zmm.lt 

Dangira Zavackienė

Fortepijono mokytoja metodininkė, koncertmeisterė

8-385-30579

dangira.zavackiene@zmm.lt

Violeta Cvirkaitė-Bendelston

Vokalo mokytoja

(vaiko priežiūros atostogose) 

8-385-30579

violeta.cvirkaite.bendelston@zmm.lt 

Renata Buzėnaitė

Akordeono mokytoja

+37038530579

renata.buzenaite@zmm.lt

Andrius Glušakovas

Modernios muzikos kūrimo studijos mokytojas 

8-385-30579

andrius.glušakovas@zmm.lt

Dusetų meno skyriaus muzikos mokytojai

Rita Povilaitytė

Fortepijono, solfedžio vyr. mokytoja

8-385-30579

rita.povilaityte@zmm.lt

Dalia Daniušienė

Fortepijono vyr. mokytoja

8-385-30579

dalia.daniusiene@zmm.lt

Eglė Kuzmienė

Fortepijono vyr. mokytoja

8-385-30579

egle.kuzmiene@zmm.lt

Evelina Akatjeva

Fortepijono, vokalinio ansamblio mokytoja

8-385-30579

evelina.akatjeva@zmm.lt

Margarita Simokaitytė

Teatro studijos “Stogas” mokytoja 

8-385-30579

margarita.simokaityte@zmm.lt

Salako muzikos skyrius

Nomeda Levčenkova

Fortepijono, muz. istorijos, vyr. mokytoja

8-385-59250

nomedalevcenkova@zmm.lt

Choreografijos (šokio) skyrius, Zarasai

Elžbieta Juškėnienė

Choreografijos skyriaus mokytoja

8-385-30579

elzbieta.juskeniene@zmm.lt

Gražina Karlaitė

Teatro mokytoja

+37038530579

grazina.karlaite@zmm.lt

Inga Zakarauskienė

Choreografijos skyriaus mokytoja

8-385-30579

inga.zakarauskiene@zmm.lt

Aleksejus Ivanovas

Koncertmeisteris

8-385-30579

aleksejus.ivanovas@zmm.lt

Dusetų meno skyriaus dailės mokytojai

Žaneta Aidietytė

Dusetų meno skyriaus dailės mokytoja

8-385-30579

zaneta.aidietyte@zmm.lt

Eugenijus Raugas

Dusetų meno skyriaus dailės mokytojas

8-385-30579

eugenijus.raugas@zmm.lt

Jurgita Navickienė

Dailės mokytoja

+37038530579

jurgita.navickiene@zmm.lt

Dailės skyrius, Zarasai

Ramunė Sladkevičiūtė Dainienė

Piešimo, tapybos, spalvinės, grafinės ir erdvinės raiškos, neformalios dailės studijos mokytoja metod.

8-385-30579

ramune.sladkeviciute.dainiene@zmm.lt 

Žydrūnas Dainys

Erdvinės plastikos, spalvinės, grafinės ir erdvinės raiškos, neformalios dailės studijos mokytojas

8-385-30579

zydrunas.dainys@zmm.lt

Petronė Sekonienė

Dailės pažinimo ir reflektavimo, dailėtyros, grafikos mokytoja metod.

8-385-30579

petrone.sekoniene@zmm.lt