DUOMENŲ APSAUGA

Asmens duomenu tavrkymo taisykles 2022

Duomenu saugumo valdymo tvarkos aprasas

Darbuotoju asmens duomenu saugojimo politika

1 Personalo_administravimas _Veiklos įrašai

2_asmenų prašymų ir skundų, pranešimų nagrinėjimo veiklos įrašas

3_darbo užmokesčio apskaitos tikslas_ veiklos įrašas

4_kandidatų duomenys_ veiklos įrašas

5_technologijų naudojimo stebėsena_ veiklos įrašas

6_kiti_finansiniai_mokejimai_veiklos_irasas

7_viešųjų pirkimų vykdymas_ veiklos įrašas

8_mokiniu_duomenys_renkami_veiklos_irasas

9_mokiniu_duomenys_renkami_veiklos_irasas

10_mokiniu_duomenys_renkami_veiklos_irasas_ugdymo-tikslu

11_mokiniu_duomenys_renkami_veiklos_irasas_mokiniu_registro_pildymas

12_mokiniu_duomenys_renkami_veiklos_irasas_mokiniu_registro_pildymas

Kompiuteriu_naudojimo_taisykles_

Privatumo_politika

Subjektų teisių įgyvendinimo tvarka_20221026

Vaiko_sutikimo_forma