Apie mus

MOKYKLOS MISIJA

Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius bei pagal ilgalaikes ugdymo programas sistemiškai plėtoti jų muzikos, dailės ir choreografijos sričių žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius, suteikti papildomas dalykines kompetencijas ir padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

MOKYKLOS VIZIJA

Neformaliojo švietimo mokykla, patraukli mokiniams ir jų tėvams, skleidžianti meninio grožio šviesą bei turinti efektyvią ugdymo valdymo sistemą.

TRUPUTIS ISTORIJOS

Zarasų muzikos mokykla savo duris atvėrė 1960 metais ramioje ir tylioje K.Būgos gatvėje. Įsikūrė ji kukliame mediniame name. Pirmąja mokyklos direktore paskiriama Aldona Krištaponienė. Pirmieji mokytojai – Birutė Gylytė ir Algis Jurkauskas. Pirmaisiais metais groti fortepijonu ir akordeonu įstoja 60 mokinių. Bėgo metai, kūrėsi naujos specialybės, gausėjo mokinių skaičius. 1970 mokslo metais mokykla iškilmingai pažymėjo dešimties metų jubiliejų. Šiuo metu į paslaptingą muzikos garsų pasaulį mokinius vedė jau aštuoni pedagogai.

1985 metais mokykla įsikuria Pauliaus Širvio vidurinės mokyklos vieno korpuso trečiame aukšte. Ten prabėga penkeri mokslo metai.

1990 metais rugsėjo 1-ąją mokyklos bendruomenė šventė naujose patalpose – miesto centre buvusiame Zarasų rajono partijos komiteto pastate. Tų pačių mokslo metų rugsėjį įkuriamas Zarasų muzikos mokyklos Muzikos skyrius Salake. 1993-1994 mokslo metais, atidarius Dailės skyrių, mokykla keičia pavadinimą. Ji tampa Zarasų meno mokykla. Joje įvedama nauja mokomoji programa ir dešimtbalė vertinimo sistema. 1996 metų rugsėjo 1-ąją, įkūrus Choreografijos skyrių, mokyklos slenkstį peržengia ir pirmieji šokio meną mylintys vaikai.

Per 50 metų mokykloje pasikeitė 7 direktoriai: pirmąją direktorę po dviejų metų pakeitė Vytautas Juodeika, kuris direktoriavo penkerius metus. Po to – Simonas Narkevičius – 17 metų, Povilas Lazdauskas – 5 metus, Danguolė Petrašiūnienė – vienerius metus, Liudmila Vorobjova – 15 metų. Nuo 2006 mokslo metų direktorės pareigas eina Sigita Keršienė. Dabartinį pedagogų branduolį sudaro 20 kruopščiai ir kūrybingai dirbančių mokytojų.

Šiuo metu mokykloje veikia Muzikos, Salako muzikos, Dailės ir Choreografijos skyriai. Juose kiekvienais metais mokosi apie 250 mokinių.Muzikos skyriuje mokoma groti fortepijonu, akordeonu, gitara, smuiku, violončele, fleita, trimitu ir kitais variniais pučiamaisiais instrumentais.Dailės skyriuje dėstomi piešimo, tapybos, grafikos, erdvinės raiškosdalykai. Choreografijos skyriuje mokiniai supažindinami su Lietuvių liaudies sceninio šokio, Klasikinio šokio, Pasaulio tautų sceninio šokio, Buities ir istorinio bei pramoginio šokio pagrindais.

Zarasų žemėje šaknis įleido ir mokykloje dirba mokytojai Danutė Konošova, Vida Buivienė, Danguolė Petrašiūnienė, Jūratė Tumėnienė, Ramunė Sladkevičiūtė-Dainienė, Rimvydas Cikanas, Vanda Politaitė, Giedrius Puošlys, Galina Palagina, Nomeda Levčenkova. Labai džiugu, kad menininkų profesijas pasirinkę mūsų buvę mokiniai Anastasija Venclovienė, Albina Pučkienė, Jūratė Stacevičiūtė, Šviesuolė Venclovaitė, Giedrius Lazdauskas, Deividas Cikanas (šiuo metu jau nebedirba), Aleksejus Ivanovas, Dangira Zavackienė (Pučkaitė) grįžo į gimtąją mokyklą dirbti mokytojais. O ilgus metus savo širdies šilumą dalinę ir į muzikos bei dailės pasaulį mokinius vedę mokytojai Regina Abramavičienė, Jonas Čepukas, Audronė Vainiuvienė, Povilas Lazdauskas, Aldona Narakienė jau yra išėję į užtarnautą poilsį.

Per 50 metų išleista 46 absolventų laidos. Daug iš jų pasirinko muzikanto profesionalo kelią. Pirmąsias muzikines žinias šioje mokykloje įgijo žymus Lietuvos kompozitorius Faustas Latėnas.

Šiuo metu mokykloje muzikuoja jaunučių ir jaunių chorai,fleitininkių ansamblis, pianistų, akordeonininkų duetai, šoka jaunių, jaunučių šokių kolektyvai.

Mokykloje tradiciniais  tapo  Kalėdinių koncertų ciklai, seminaras –praktikumas „Ištieskime ranką jaunajam talentui“, Tarptautinės Muzikos dienos, Vasario 16-osios bei  Kovo 11-osios minėjimų  koncertai tėveliams bei visuomenei. Kasmet koncertuojame miesto mokyklų mokiniams bei darželio auklėtiniams. Dailės skyriaus mokiniai rengia pusmetines darbų peržiūras, o choreografai – parodomąsias pamokas tėveliams.

Meno mokyklos mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvauja miesto, apskrities, zoniniuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose muzikiniuose-kultūriniuose renginiuose. Jaunieji muzikantai visada gerai muzikuoja apskrities meno ir muzikos mokyklų rengiamuose koncertuose ,,Aukštaitijos viltys”. Mokyklos chorai dalyvavo visose respublikinėse dainų šventėse. Iš konkursų su laurais grįžta jaunieji pianistai,akordeonistai, fleitininkai, trimitininkai bei dailininkai. Jų tapyti paveikslai puošia mokyklos sienas. Dailės skyriaus mokytojai ir jų mokiniai rengia parodas miesto kultūros rūmuose, Zarasų krašto muziejuje ir Viešojoje bibliotekoje.

Estetiniam jaunosios kartos auklėjimui negailime nei laiko, nei darbo. Ir jeigu mažose vaikų širdelėse pasėjome meilę menui, grožiui, žinokime, kad tai kuklus Zarasų meno mokyklos įnašas ateities Lietuvai.