Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.

Už korupcijos prevenciją Zarasų Fausto Latėno meno mokykloje atsakinga mokytoja Jūratė Tumėnienė el. paštas jurate.tumeniene@zmm.lt, Tel. Nr. +370 385 30579

Apie žinomus korupcijos atvejus galite pranešti šiais būdais: