Ugdymo programos

KVIEČIAME MOKYTIS Į ŠIAS TRUMPALAIKES (TRUKMĖ 1 METAI) NEFORMALIAS UGDYMO (NU) PROGRAMAS:

Nr.

Programos pavadinimas

Programos trukmė

Mokinių amžius

Programos paskirtis

1

Neformali dailės studija

1 metai

6-10 metų vaikai

Programos paskirtis – sudaryti sąlygas vaikams ugdyti esminius dailės gebėjimus, įgyti erdvinės, grafinės ir spalvinės raiškos patirties.

2

Lėlių teatro dirbtuvėlės

1 metai

6-10 metų vaikai

Vaikų meninių gebėjimų ugdymas gaminant lėlių teatro personažus, ruošiant spektaklius.

3

Jaunųjų dizainerių studija

1 metai

12-18 metų jaunimas

Meninių, drabužių modeliavimo įgūdžių formavimas, nagrinėjant drabužių dizaino ypatumus.

4

Neformali vizualiųjų menų studija

1 metai

7-18 metų jaunimas

Erdvinės plastikos, kompozicijos, spalvos ir kūrybingumo įgūdžių formavimui, keramikos raiškos priemonių pažinimui.

5

Neformali vizualiųjų menų studija

1 metai

7-18 metų jaunimas

Erdvinės plastikos, kompozicijos, spalvos ir kūrybingumo įgūdžių formavimui, keramikos raiškos priemonių pažinimui.

6

Lietuvių liaudies šokio studija „Vingurinis“

1 metai

7-16 metų jaunimas ir vaikai

Kolektyvinio muzikavimo (šokimo), sceninės kultūros, meno interpretacijos ir meninės saviraiškos įgūdžių plėtojimas.

7

Šokio studija „Šokio ritmu“

1 metai

6 metų vaikams

Šokio ir ritmikos pradžiamokslis. Žaismingų pratimų pagalba, vaikai įgaus supratimą apie judesio ir muzikos sinchroniškumą šokyje, formuojama orientacija erdvėje, judesių koordinacija, ritmo pojūtis.

8

Šokio studija „Plunksnelė“

1 metai

Skirta mergaitėms – amžius neribojamas

Tobulinami klasikinio ir ritminio šokio įgūdžiai, atliekant tam skirtus pratimus, ruošiant grupinius šokius ir dalyvaujant įvairiuose  renginiuose, suteikianti galimybę pajusti klasikinio šokio grožį ir plastiką, supratimą apie kūno paruošimą, lavinimą ir galimybes, ugdo valią ir atkaklumą.

9

Šokio studija „Lietutis“

1 metai

7-12 metų vaikams

Lavinami šokimo kolektyve įgūdžiai. Programos metu bus lavinamas ritmo pojūtis, taisyklinga laikysena per tempimo ir lankstumo pratimus, ruošiama lietuvių liaudies šokių koncertinė programa bei organizuojamas dalyvavimas įvairiuose renginiuose.

10

Modernaus šokio studija

1 metai

Programa skirta 10-14 metų vaikams.

Lavinami šokimo kolektyve įgūdžiai. Programos metu bus lavinamas kūrybingumas, ritmo pojūtis, taisyklinga laikysena per tempimo ir lankstumo pratimus, ruošiama šiuolaikinio šokio koncertinė programa bei organizuojamas dalyvavimas įvairiuose renginiuose.

11

Kryptingo ugdymo meno kolektyvuose (muzikos, dailės, šokio) programa

1 metai

Mokinių amžius neribojamas, vaikai priimami pagal kolektyvo dalyvių amžių

Muzikavimo, sceninės kultūros, meno interpretacijos ir meninės saviraiškos įgūdžių plėtojimas.

12

Ritmikos studija „Ritmiukai“

1 metai

6-7 metų vaikams

Ritminio pojūčio, kūrybiškumo ugdymas, muzikinės klausos, kūno judesių koordinacijos lavinimas.

13

Teatro studija „Stogas“

1 metai

7-14 metų vaikams

Tobulinami vaidybos įgūdžiai. Vaikai pažins save ir kitus, įgis pasitikėjimo savimi, drąsos, bendravimo įgūdžių, turės galimybę atskleisti savo kūrybinius gebėjimus improvizuojant, vaidinant, šokant ir  kuriant.

14

Modernios muzikos kūrimo studija

1 metai

12-18 metų jaunimui

Šiuolaikinės muzikos kompozicijos, prodiusavimo ir gamybos pagrindai, erdvė improvizacijoms, kūrybai, menų sintezei, jaunimo iniciatyvoms.

15

Instrumentinės muzikos studija „INVERSO“

1 metai

12-18 metų jaunimui

Grojimo kolektyve, ansamblinės kūrybos ir koncertavimo pagrindai, erdvė improvizacijoms, kūrybai, jaunimo iniciatyvoms.

16

Vokalinis ansamblis „LUNGA“

1 metai

8-18 metų jaunimui

Dainavimas kolektyve, ansamblinės kūrybos ir koncertavimo pagrindai, erdvė improvizacijoms, kūrybai, jaunimo iniciatyvoms.  Planuojama programos apimtis 2-4 akad. val.

17

Muzikinės saviraiškos

1 metai

Mokiniams, baigusiems muzikos pagr. FŠPU programą

Tolesnis mokinio, įgijusio pagrindinius muzikinius įgūdžius bei žinias, muzikinės saviraiškos plėtojimas.

Trumpalaikės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos:

1

Suaugusiųjų dailės studija

1 metai

Suaugusiems

Programa skirta suaugusiųjų meninių gebėjimų ugdymui dailėje.

2

Suaugusiųjų keramikos studija

1 metai

Suaugusiems

Programa skirta suaugusiųjų meninių gebėjimų ugdymui keramikoje.

3

Suaugusiųjų individualios muzikos instrumento pamokos.

1 metai

PASTABOS: Suaugusiųjų programos pradedamos mokyti nuo spalio 1 dienos ir/arba, esant galimybei, mokslo metų eigoje, pateikus prašymus.

Mokestis už mokslą trumpalaikėse programose –  nuo 6,00 EUR/mėn.

Keramkos studija vaikams – 10 EUR/mėn.

Muzikos ilgalaikė FŠPU programa – 14 EUR/mėn

Dailės ir šokio ilgalaikės FŠPU programos – 12 EUR/mėn.

Suaugusiųjų keramikos studija – 35 EUR/mėn.

Suaugusiųjų dailės studija  – 20 EUR/mėn.

Individualios instrumento pamokos suaugusiems – 60 EUR/mėn.