Priėmimo dokumentai

INFORMACIJA NORINTIEMS MOKYTIS

KVIEČIAME MOKYTIS Į FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIAS UGDYMO (FŠPU) IR NEFORMALAUS VAIKŲ ŠVIETIMO (NVŠ) PROGRAMAS:

Muzikos skyriuje – mokytis dainuoti (solinio dainavimo), groti fortepijonu, akordeonu,  gitara, fleita, trimitu ir kitais variniais pučiamaisiais. FŠPU ugdymo programos trukmė – 8 metai. Priimami 7 – 11 metų vaikai. Mokestis už mokslą muzikos skyriuje – 14 Eur/mėn.

Choreografijos skyriuje – mokytis šokio meno pagrindų, dalyvauti šokio kolektyvo “Vingurinis” veiklose. Priimami 7 – 12 metų vaikai. 

Dailės skyriuje – mokytis dailės meno pagrindų. FŠPU ugdymo programos trukmė – 7 metai. Priimami vaikai nuo 9 metų Mokestis už mokslą dailės skyriuje – 12 Eur/mėn.

Mokiniai, pilnai įvykdę skyrių formaliojo švietimą papildančias ugdymo (FŠPU) programas, gauna mokyklos baigimo pažymėjimus.

Mažas pajamas gaunančioms šeimoms taikomos nuolaidos.

Taip pat mokykloje veikia įvairios neformalaus ugdymo programos (NVŠ), daugiau informacijos – skiltyje “UGDYMO PROGRAMOS”.

Konsultacijos bei stojamieji egzaminai vyksta gegužės – birželio mėnesiais Zarasų Fausto Latėno meno mokykloje.

Prašymai mokytis (turėti gimimo liudijimą) priimami mokyklos raštinėje darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. (12-13 val. pietų pertrauka), tel. pasiteirauti 8 385 30 579

PRAŠYMŲ IR SUTARČIŲ FORMOS (galima parsisiųsti, užpildyti namuose ir atnešti į mokyklą)

PRASYMAS PRIIMTI į ilgalaikę FŠPU programą Zarasuose 

PRAŠYMAS PRIIMTI Į ilgalaikę FŠPU programą Dusetų meno skyriuje

PRAŠYMAS PRIIMTI Į NVŠ programą Zarasuose 

PRAŠYMAS PRIIMTI į NVŠ programą Dusetų meno skyriuje

Mokymo sutartis FŠPU programa Zarasuose

Mokymo sutartis NVŠ programa Zarasuose

Vaiko_duomenų naudojimo sutikimo_forma – būtina pasirašyti kartu su sutartimi

Dusetų meno skyriuje  prašymai priimami nuo 13 iki 17 val., tel. pasiteirauti 8 385 56522

Atkreipiame tėvelių dėmesį, kad norint išbraukti vaiką iš mokinių sąrašo būtina parašyti prašymą. 

Prasymas-del-isbraukimo