Ataskaitos

Finansinės ataskaitos

2024 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2024 m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2023 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys 

2023 m. III ketvirčio tarpinė finansinė ataskaita

2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2023 m II ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2023 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos

2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2023 m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2022m. finansinių ataskaitų rinkinys

2022m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita  

2022 m. III ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2022 m. III ketvirčIo biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos

2022 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos

2022 m. II ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2022 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos

2022 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitos