Mokestis už mokslą

Patvirtinti nauji mokesčių dydžiai 2022

Sprendimas dėl mokesčių dydžių 2022 liepos 8d. T-115

ZMM mokesčio tvarka

Prašymas dėl mokesčio mažinimo